Od svih ćilibara, najpoznatiji je baltički ćilibar. Ćilibar je fosilna smola nastala preko oko 50 miliona godina. Najveća nalazišta baltičkog ćilibara su na obalama Baltičkog mora, i to u Litvaniji, Rusiji, Poljskoj.

Prirodni ćilibar, tečnički nije dragi kamen ili mineral. To je fosilna smola sa praistorijskih drveća koja su rasla preko 50 miliona godina, pre svega u Skandinaviji i oko Baltičkog mora. Generalno je prihvaćeno da je baltički ćilibar najfiniji na svetu.

Opštim imenom ćilibar obuhvaćeno je više vrsta fosilizovane biljne smole, u čiji hemijski sastav ulaze ugljenik, vodonik i kiseonik (u obliku ćilibarske ili sukcinatne kiseline C12H40O4), kao i mali procenat sumpora.

Najpoznatiji je baltički ćilibar, koji sadrži najveći procenat sukcinatne kiseline (3-8%). On je upotrebljavan još od bronzanog dobar. U prirodnom stanju, ova vrsta ćilibara se i danas nalazi u priobalnom području Baltičkog mora, naročito na njegovim jugoistočnim obalama, duž tzv „ćilibarske obale“u Poljskoj, Litvaniji, Letoniji, u području današnjeg Kalinjingrada u Rusiji. Osim na baltičkim obalama Rusije i Poljske, ćilibar se može naći i u Dominikasnoj Republici, na Siciliji, Rumuniji, Burmi, Severnoj Americi i u Meksiku.